Healing

Olen perehtynyt ThetaHealing™, henkiparannus, energiahoito ja kodin tai tilan energiapuhdistus -menetelmiin. Lisäksi kirjoitan vahvistavia voimaluenta-kirjoituksia, joista löydät tietoa toiselta sivulta. Yhteystiedot ja tilauslomake löytyvät tämän sivun lopusta.

 

ThetaHealing™

ThetaHealingin avulla voidaan kehittää tunnepohjaista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Sen avulla voidaan käsitellä alitajuisia, tiedostamattomia, fyysisen ja psyykkisen hyvinvointimme kannalta kielteisiä uskomuksia ja ajatusrakennelmia.

 

Se, mihin keskitämme ajatuksemme ja tunteemme luo todellisuuttamme. Emme aina tiedosta, mitä ajattelemme tai mitä jokin lausahduksemme merkitsee meille. Ajatustemme taustalle on voinut piiloutua kokonaisia uskomusjärjestelmiä. Ne ovat voineet syntyä lapsuudessa, ihmissuhteissa, elämän erilaisissa tilanteissa, periytyä geeneissä tai olla osa kollektiivitietoisuuttamme, joka on muotoutunut alueen tai kulttuurin historian myötä. Saatamme elää uskomustemme, kuormittavien tunteidemme ja traumojemme rajoittamina, mikäli emme tiedosta ja käsittele niitä.

 

ThetaHealingin aikana voidaan kannustaa myönteisiä tunteita ja kehittää sisäistä viisautta. Muutokset tapahtuvat ainoastaan hoidettavan suostumuksella ja hänen omasta halustaan parhaalla mahdollisella tavalla.

 

ThetaHealing nimitys tulee aivoaaltojen theta tasosta, jolla hoito tapahtuu. Se on 3,5 – 8 Hz alue, joka on syvä luonnollisen rentoutumisen tila, kuten hypnoosissa, syvässä meditaatiossa tai vaivuttaessa kevyeen uneen. Theta-tilassa muodostuu yhteys intuitiiviseen tietoon, mikä edesauttaa muutosten aikaansaamista. Hoito voi tapahtua etähoitona tai kasvotusten asiakkaan kanssa. Hoidon aikana asiakas voi istua tai olla muussa miellyttävässä asennossa.

 

ThetaHealing-tekniikan on kehittänyt yhdysvaltalainen Vianna Stibal. Oma elämäni alkoi muuttua heti tutustuttuani ThetaHealingiin. Kaikki ei muutu kerralla ja olennaista muutoksessa on oma asenne ja sen käsitteleminen korkeimmalla ja parhaalla mahdollisella tavalla. Omaan elämääni tuli lisää energisyyttä, nuorekkuutta ja avaruutta. Ajatukseni tulevaisuutta kohtaan ovat  luottavaisia.

 

Henkiparannus

Henkiparannuksessa hoitajan sanotaan kanavoivan parannettavalle energiaa korkeammilta tietoisuuden tasoilta. Parantaja ei paranna vaan toimii energian välittäjänä. Hoidon aikana asiakas voi istua tai olla muussa miellyttävässä asennossa. Kyseeseen voi tulla rukousparannus, kaukohoito tai ns. kontaktihoito, jolloin asiakas on  samassa tilassa kuin parantaja. Hoito on hyvin lempeä ja rentouttava tapahtuma. Ennen kaikkea  kyse on siitä, miten hoidon saaja haluaa auttaa itse itseään. Syvä rentoutuminen hoidon aikana auttaa käsittelemään asioita, joita stressaantunut mieli ei välttämättä pysty käsittelemään.

 

Henkilökohtaisesti olen kokenut henkiparannuksessa energiat hyvin  positiivisesti. Antaessani hoitoa käteni saattavat pysyä pitkään samassa kohdassa enkä voi niitä liikuttaa ennen kuin parannushetki on valmis tai on aika vaihtaa kohtaa. En voi olla varma siitä, mihin energia kohdistuu enkä siitä, että se vaiva tai ongelma, jolle parannusta on pyydetty, olisi todellinen ongelma. Olennaista onkin hoitaa tuota ”tuntematonta tekijää”, jota hoidettaessa alkavat siihen liittyvät vaivamme ratketa vähitellen.

 

Energiahoito

Energiahoidolla vaikutetaan hyvinvointiin henkilön energia- ja hermojärjestelmän kautta. Menetelmiä on monia ja olen aikanaan perehtynyt  mm. auraan, chakroihin, kivien, värien ja eteeristen öljyjen vaikutuksiin. Tänä päivänä ajattelen, että meidän jokaisen on tärkeintä löytää itsestämme se rauhan tyyssija, jossa parantuminen tapahtuu. Joskus siihen tarvitaan toisen ihmisen tukea ja tuolloin voi auttaa yhdessä meditoiminen, energian välittäminen, kevyt kosketus, miellytävät äänet (kuten äänimaljat), tuoksut jne. Hoidon aikana voidaan myös keskustella mieltä askarruttavista asioista. Olen pitäytynyt ennen kaikkea mielen rauhoittamiseen ja kehon rentouttamiseen. Kosketus voi joskus helpottaa vapautumista kehon jännitystiloista tai siinä ”asuvista” ikävistä muistoista. Erilaisia tiedostamattomiakin muistoja voi aktivoitua yllättävissä tilanteissa. Meditaation ja energiahoidon avulla voimme tulla tietoiseksi reaktioistamme ja niiden yhteyksistä kehoomme ja tunteisiimme. Tiedostamalla nämä yhteydet, voimme lähteä purkamaan niitä.

 

Energiahoidossa asiakkaan oma asennoituminen elämään ja hoitoon vaikuttaa siihen, millaisia vaikutuksia hän kokee saavansa. Asiakkaan tarpeen mukaan voin yhdistellä eri hoitomuotoja. Hoidon aikana asiakas voi istua tai olla muussa miellyttävässä asennossa.

 

Huomioitavaa hoitomuodoistani

Tarjoamieni hoitomuotojen ajatuksena on, että jokainen on vastuussa omasta ”parantumisprosessistaan”. Nämä ovat itsehoitomenetelmiä. Vaikka hoitajana työskentelen korkeimmalla ja parhaalla mahdollisella tavalla, tarjoan ennen kaikkea välineitä ja mahdollisuuksia, joiden avulla hoidettavan on mahdollista lähteä kehittämään itseään tietoisesti.

 

Monet ihmiset kertovat hyvinvointinsa kohentuneen ja huomanneen saaneensa helpotusta erilaisiin vaivoihin, stressinhallintaan tai mielialaansa vaihtoehtoisten hoitojen avulla. Kyse on elämän- tai ajattelutavan muutoksesta kohti mielekkäämpää ja täysipainoisempaa elämää.

 

Tarjoamani vaihtoehtoiset hoitomuodot hyvinvoinnin edistämiseksi luetaan uskomushoitoihin eivätkä ne sulje pois perinteisen lääketieteen tarjoamia hoitoja tai sinulle määrättyjä lääkkeitä.

 

 

Kodin tai tilan energiapuhdistus Feng Shui tai ThetaHealing™ -tekniikalla

Usein turhista tavaroista luopuminen ja huolellinen siivoaminen toimivat ensiapuna kodin energian kohentamiseksi. Jos se ei riitä vaan kotona tuntuu edelleen olevan ikävä, kiusallinen tai tunkkainen ilmapiiri, voin auttaa etänä tai paikan päällä.

 

Energiapuhdistus onnistuu parhaiten, mikäli pystyt antamaan tiedoksi puhdistettavan tilan sijainnin ja mielellään jonkinlaisen tiedon pohjapiirroksesta tai ilmansuunnista. Menetelmien taustalla on intuitiivinen Feng Shui –konsultti ja ThetaHealing™ -koulutus.

 

Yhteystiedot ja tilauslomake

Ottaessasi yhteyttä, voimme keskustella siitä, mikä tarjoamistani hoitomuodoista sopii Sinulle parhaiten. Hoitokertoja voi olla vain yksi tai useampia. Hoitojen välillä voi myös olla pitkä väli. Asiakkaana saat itse määritellä, mikäli koet tarvitsevasi uutta hoitokertaa. Hoitojen vaikutus riippuu muun muassa siitä, oletko hoidettavana valmis muutokseen.

 

Voit ottaa yhteyttä soittamalla tai tekstiviestillä 040 5148440.

 

Täyttämällä alla olevan tilauslomakkeen, viestisi saapuu sähköpostiimme. Voit myös lähettää viestisi suoraan osoitteeseen pia ( at ) kuuntelensinua.fi

 

Laitathan viestiin nimesi ja toiveesi niin otan yhteyttä.

 

Kiitos

Tilauslomake

Voit ottaa yhteyttä soittamalla tai tekstiviestillä 040 5148440. Täyttämällä alla olevan tilauslomakkeen, viestisi saapuu sähköpostiimme. Voit myös lähettää viestisi suoraan osoitteeseen pia ( at ) kuuntelensinua.fi Laitathan tekstiviestiin nimesi ja toiveesi niin otan yhteyttä.