Healing

Healingistä puhuessani koen, että parantuminen on sisäinen prosessi. Se on näkökulman muutos ajattelutavassamme tai muutos tietoisuudessamme.

 

Alamme nähdä, miltä asiat näyttävät toisesta tai laajemmasta perspektiivistä tarkasteltuna. Ymmärrämme paremmin, mitä erilaisten tapahtumien on tarkoitus tuoda tietoisuuteemme. Ymmärrys ja anteeksianto parantavat monia asioita.

 

Healingissä ei välttämättä parane vaiva, johon apua on pyydetty. Voi olla, että parantuminen alkaakin jostain asiasta tai uskomuksesta, jota on muutettava, koska se on ylläpitänyt meitä vaivaavaa tilaa.

 

Parantuminen on jokaisen yksilöllinen prosessi, josta kukaan muu ei voi ottaa vastuuta puolestamme. Voin olla osana prosessia, tukea kulkua ja helpottaa tietoisuuden muodostamista elämän tapahtumista askel kerrallaan, mutta todellinen muutos tapahtuu, mikäli olemme syvemmällä tasolla henkilökohtaisesti sitoutuneita ja valmiita muutokseen.

 

Olen perehtynyt erilaisiin hoitomuotoihin, mutta en varsinaisesti käytä niistä puhtaasti ainuttakaan vaan annan hetken ja tilanteen ohjata siihen, mikä kulloinkin on tarpeen ja olennaista.

 

En myöskään paranna ketään enkä anna diagnoosia. Healing on vaihtoehtoinen hoitomuoto, joka ei korvaa lääketieteellistä hoitoa.

 

Vahvistavista voimaluenta-kirjoituksista voi myös olla tukea hankalissa elämäntilanteissa. Tietoa löydät toiselta sivulta. Yhteystiedot ja tilauslomake löytyvät sivun lopusta.

 

Hoitomuotoja, joihin olen perehtynyt

ThetaHealing™

Menetelmä perustuu ajatukseen, että todellisuutemme näyttäytyy sellaisena kuin se, mihin keskitämme ajatuksemme, huomiomme ja tunteemme. Tämä voi olla tiedostamatonta ja ilmetä asenteissamme, lausahduksissamme tai uskomuksissamme. Nämä ovat voineet syntyä lapsuudessa, ihmissuhteissa, elämän erilaisissa tilanteissa, periytyä geeneissä tai olla osa kollektiivitietoisuuttamme, joka on muotoutunut alueen tai kulttuurin historian myötä. Saatamme elää uskomustemme, kuormittavien tunteidemme ja traumojemme rajoittamina, mikäli emme tiedosta ja käsittele niitä.

 

ThetaHealingin avulla voidaan kehittää tunnepohjaista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia käsittelemällä alitajuisia, tiedostamattomia, fyysisen ja psyykkisen hyvinvointimme kannalta kielteisiä uskomuksia ja ajatusrakennelmia. ThetaHealingin aikana voidaan kannustaa esiin myönteisiä tunteita ja kehittää sisäistä viisautta. Muutokset tapahtuvat ainoastaan hoidettavan suostumuksella ja hänen omasta halustaan parhaalla mahdollisella tavalla.

 

ThetaHealing nimitys tulee aivoaaltojen theta-tasosta, jolla hoito tapahtuu.  Theta-tilassa muodostuu yhteys intuitiiviseen tietoon, mikä edesauttaa muutosten aikaansaamista. Hoito voi tapahtua etähoitona tai asiakkaan kanssa samassa hoitotilassa. Hoidon aikana asiakas voi istua tai olla muussa miellyttävässä asennossa.

 

ThetaHealing-tekniikan on kehittänyt yhdysvaltalainen Vianna Stibal. Oma elämäni alkoi muuttua tutustuttuani ThetaHealingiin. Olennaista muutoksessa oli oma asenteeni ja halu ymmärtää itseäni. Omaan elämääni tuli lisää luottavaisuutta ja energisyyttä. Kuitenkaan mikään ei tapahdu sattumalta vaan käymme elämämme aikana läpi vaiheita, jolloin luottamuksemme on koetuksella.  Näkemykseni mukaan ThetaHealing ei varsinaisesti muuttanut elämäni kulkua vaan tarvitsin sykäyksen, jolla lähdin syvemmällä tasolla muuttamaan ajatteluani, toimintaani ja uskomuksiani muuttaakseni maailmaani. Menetelmä toimi kuin placebolääke tilanteessa, jossa itse sallin syvemmän muutoksen.

 

Henkiparannus ja energiahoidot

Henkiparannuksessa hoitajan sanotaan kanavoivan parannettavalle energiaa korkeammilta tietoisuuden tasoilta. Parantaja ei paranna vaan toimii energian välittäjänä, kanavoijana. Samanlainen ajatus on energiahoitojen ja transsihoidon taustalla. Tämä voi tarjota hoidon saajalle mahdollisuuden alkaa työstää itseään tai mikäli hän niin uskoo ja haluaa, voi hän saada tukea ja hoitoa niin sanotulta korkeammalta taholta, ei parantajalta, joka on vain välikappale.

 

Hoidon aikana asiakas voi istua tai olla muussa miellyttävässä asennossa. Henkiparannus voi olla rukousta,  kaukohoitoa eli energian välitystä etänä tai tapahtua asiakkaan kanssa samassa tilassa. Hoito on lempeää ja rentouttavaa. Tärkeää on, että hoidon saaja haluaa auttaa itse itseään. Hoitoon voi myös tulla, vaikkei olisi varsinaisesti mitään vaivaa. Syvä rentoutuminen helpottaa asioiden käsittelyä silloin, kun stressaantunut mieli ei välttämättä pysty niitä käsittelemään. Myöskään hoitaja ei välttämättä tiedä, mihin energia kohdistuu tai mitä hoidetaan. Todellinen ongelma voi olla tiedostamaton asia, joka pitää käsitellä, jotta vaiva (henkinen tai fyysinen), johon apua toivotaan, alkaisi helpottua.

 

Energiahoidon muotoja on monia ja hoitaja voi puhua mm. aurasta, chakroista, kivien, kristallien, värien tai eteeristen öljyjen vaikutuksista riippuen hoitajan omista taipumuksista ja kiinnostuksen kohteista.  Tänä päivänä ajattelen, että meidän jokaisen on tärkeintä löytää itsestämme rauhan tyyssija, jossa stressi helpottuu tai parantuminen tapahtuu. Joskus siihen tarvitaan apuvälineitä tai toisen ihmisen tukea, mutta meistä jokainen voi myös itse hoitaa itseään.

 

Henkilökohtaisesti olen kokenut energioiden helpottavan ikävää oloa samoin kuin meditaation tai Mindfulness-harjoitusten. Mieli, tunteet ja keho ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Olen saattanut tuntea mielen lukot epämääräisenä olona kehossani. Pysähtymällä sallimaan tuon epämääräisen olon, olemalla sille läsnä ja hyväksymällä sen, olo on vähitellen helpottanut. Paha olo on silti voinut palata kerta toisensa jälkeen, mutta joka kerta lievempänä niin, että siitä ei lopulta ole jäljellä kuin rippeet tai ei mitään. Käytännössä koen hoitaneeni mieleni lukkoja tai pelkoja, jotka ovat aiheuttaneet ikäviä tunteita tai jännitystiloja kehossani. Joissain tilanteissa kosketus voi helpottaa kehon jännitystiloja tai vapauttaa siinä ”asuvista” ikävistä ja usein tiedostamattomista muistoista.

 

Käytännössä ajattelutapani perustuu tällä hetkellä hyvin pitkälti meditatiivisen tilan hyödyntämiseen tietoisuuden muutoksen mahdollistajana. Meditaatio ja energiahoito voivat toimia välineinä, joilla rauhoittua ja purkaa tunteita tai stressiä.

 

Huomioitavaa 

Hoitomuotojen ajatuksena on, että jokainen on vastuussa omasta ”parantumisprosessistaan”. Nämä ovat itsehoitomenetelmiä. Vaikka työskennellessäni toimin korkeimmalla ja parhaalla mahdollisella tavalla, tarjoan ennen kaikkea välineitä ja mahdollisuuksia, joiden avulla jokaisen on mahdollista lähteä kehittämään itseään tietoisesti. Tietoisuuden muutos on askel kohti täysipainoisempaa elämää.

 

Edellä kuvatut hoitomuodot hyvinvoinnin edistämiseksi luetaan uskomushoitoihin tai täydentäviin hoitoihin eivätkä ne anna diagnooseja, sulje pois perinteisen lääketieteen tarjoamia hoitoja tai sinulle määrättyjä lääkkeitä.

 

Kodin tai tilan energiapuhdistus Feng Shui tai ThetaHealing™ -tekniikalla

Usein turhista tavaroista luopuminen ja huolellinen siivoaminen toimivat ensiapuna kodin energian kohentamiseksi. Jos se ei riitä vaan kotona tuntuu edelleen olevan epämiellyttävä tai tunkkainen ilmapiiri, voin auttaa etänä tai paikan päällä.  Menetelmien taustalla on intuitiivinen Feng Shui –konsulttikoulutus ja ThetaHealing™ -koulutus.

 

Näkemykseni mukaan asumme ja oleskelemme tiloissa, jotka palvelevat tietoisuutemme kehitystä jollain tavalla juuri tuolla hetkellä. Muutamme asuntoon, jonka Feng Shui on meille tarpeellinen juuri siinä elämänvaiheessa. Toisinaan energiapuhdistus tai Feng Shui -konsultaatio on riittävä toimenpide jatkaaksemme samassa ympäristössä uudistunein energioin. Tosinaan meidän on käytävä läpi asioita pidempään tai muutos voi tulla jossain muussa mudossa – fyysisenä ympäristön tai elämäntilanteen vaihdoksena. Fyysisen ympäristön muutos yksin ei välttämättä poista esimerkiksi haitallisia mielen rakennelmia, mutta muutos voi edesauttaa vanhoista ajatustavoista luopumista ja uusien omaksumista.

 

Sinä päätät

Sinä olet päätösten tekijä omasta elämästäsi. Sen vuoksi toivon, että kuuntelet aina omaa sisintäsi siinä, mikä on Sinulle oikein. Se, mikä on minun totuuteni tällä hetkellä ei välttämättä ole sinun totuutesi. Olemme jokainen omalla polullamme omassa kohdassamme. Siksi on tärkeää kuunnella, mikä resonoi sinulle.

 

Voimaluennoista ja meditaatio tai mindfulness -tarjonnasta voit lukea toisilta sivuilta.

Tilauslomake

Voit ottaa yhteyttä soittamalla tai tekstiviestillä 040 5148440. Täyttämällä alla olevan tilauslomakkeen, viestisi saapuu sähköpostiimme. Voit myös lähettää viestisi suoraan osoitteeseen pia ( at ) kuuntelensinua.fi Laitathan tekstiviestiin nimesi ja toiveesi niin otan yhteyttä.