Healing

Healingistä puhuessani en tarkoita parantamista vaan pikemminkin parantumista. Tavallaan olemme oikein sellaisena kuin olemme, mutta ajoittain meitä vaivaavat erilaiset asiat. Parantuminen onkin sisäinen prosessi, joka mahdollistuu, kun olemme valmiita  uudelle näkemykselle siitä, mitä elämämme tapahtumien on tarkoitus meille opettaa. Alamme nähdä, miltä asiat näyttävät laajemmasta perspektiivistä tarkasteltuna tai mitä niiden on tarkoitus tuoda tietoisuuteemme. Se ei välttämättä tarkoita aina sitä, että jonkin tietyn vaivan on parannuttava vaan saattaa olla, että meidän käytävä läpi siihen liittyviä asioita tai löydettävä ymmärtävä hyväksyntä tuolle vaivalle.

 

Parantuminen on jokaisen yksilöllinen prosessi, josta kukaan muu ei voi ottaa vastuuta puolestamme. Voin olla osana prosessia, tukea kulkua ja helpottaa tietoisuuden muodostamista elämän tapahtumista askel kerrallaan, mutta todellinen parantuminen tapahtuu, mikäli olemme syvemmällä tasolla henkilökohtaisesti sitoutuneet siihen ja valmiita muutokseen.

 

Olen perehtynyt ThetaHealing™, henkiparannus, energiahoito ja kodin tai tilan energiapuhdistus -menetelmiin. Lisäksi kirjoitan vahvistavia voimaluenta-kirjoituksia, joista löydät tietoa toiselta sivulta. Yhteystiedot ja tilauslomake löytyvät tämän sivun lopusta.

 

ThetaHealing™

Menetelmä perustuu siihen, että todellisuutemme näyttäytyy sellaisena kuin se, mihin keskitämme ajatuksemme, huomiomme ja tunteemme. Emme aina tiedosta, mitä ajattelemme tai mitä jokin lausahduksemme merkitsee meille. Ajatustemme taustalle on voinut piiloutua kokonaisia uskomusjärjestelmiä. Ne ovat voineet syntyä lapsuudessa, ihmissuhteissa, elämän erilaisissa tilanteissa, periytyä geeneissä tai olla osa kollektiivitietoisuuttamme, joka on muotoutunut alueen tai kulttuurin historian myötä. Saatamme elää uskomustemme, kuormittavien tunteidemme ja traumojemme rajoittamina, mikäli emme tiedosta ja käsittele niitä.

 

ThetaHealingin avulla voidaan kehittää tunnepohjaista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia käsittelemällä alitajuisia, tiedostamattomia, fyysisen ja psyykkisen hyvinvointimme kannalta kielteisiä uskomuksia ja ajatusrakennelmia. ThetaHealingin aikana voidaan kannustaa esiin myönteisiä tunteita ja kehittää sisäistä viisautta. Muutokset tapahtuvat ainoastaan hoidettavan suostumuksella ja hänen omasta halustaan parhaalla mahdollisella tavalla.

 

ThetaHealing nimitys tulee aivoaaltojen theta-tasosta, jolla hoito tapahtuu. Se on 3,5 – 8 Hz alue, joka on syvä luonnollisen rentoutumisen tila, kuten hypnoosissa, syvässä meditaatiossa tai vaivuttaessa kevyeen uneen. Theta-tilassa muodostuu yhteys intuitiiviseen tietoon, mikä edesauttaa muutosten aikaansaamista. Hoito voi tapahtua etähoitona tai asiakkaan kanssa samassa hoitotilassa. Hoidon aikana asiakas voi istua tai olla muussa miellyttävässä asennossa.

 

ThetaHealing-tekniikan on kehittänyt yhdysvaltalainen Vianna Stibal. Oma elämäni alkoi muuttua tutustuttuani ThetaHealingiin. Olennaista muutoksessa oli oma asenteeni ja halu ymmärtää itseäni. Omaan elämääni tuli lisää luottavaisuutta, energisyyttä, nuorekkuutta ja avaruutta.

 

Mikään ei tapahdu sattumalta vaan käymme elämämme aikana läpi vaiheita, luemme kirjoja tai osallistumme kursseille, kun olemme valmiita vastaanottamaan tiettyjä asioita. Näkemykseni mukaan ThetaHealing ei varsinaisesti muuttanut elämäni kulkua vaan tarvitsin sykäyksen, jolla lähdin syvemmällä tasolla muuttamaan ajatteluani, toimintaani, uskomuksiani muuttaakseni maailmaani. Menetelmä toimi kuin placebolääke tilanteessa, jossa itse sallin syvemmän muutoksen alkavan.

 

Henkiparannus

Henkiparannuksessa hoitajan sanotaan kanavoivan parannettavalle energiaa korkeammilta tietoisuuden tasoilta. Parantaja ei paranna vaan toimii energian välittäjänä. Tämänhetkisen näkemykseni mukaan toimin mahdollistajana. Voin toimia osana prosessia, jossa henkilö alkaa työstää itseään.

 

Hoidon aikana asiakas voi istua tai olla muussa miellyttävässä asennossa. Kyseeseen voi tulla rukousparannus, kaukohoito tai voimme olla asiakkaan kanssa samassa tilassa. Hoito on hyvin lempeä ja rentouttava tapahtuma. Tärkeää on, että hoidon saaja haluaa auttaa itse itseään. Syvä rentoutuminen hoidon aikana auttaa käsittelemään asioita, joita stressaantunut mieli ei välttämättä pysty käsittelemään.

 

Henkilökohtaisesti olen kokenut energioiden helpottavan ikävää oloa. Vaikutus on ilmennyt mielen tasolla. Mieli, tunteet ja keho ovat kuitenkin vahvasti yhteydessä toisiinsa. Olen tuntenut mielen lukot epämääräisenä olona kehossani. Pysähtymällä sallimaan tuon epämääräisen olon olemassaolon, olemalla sille läsnä ja hyväksymällä sen, olo on vähitellen helpottanut. Paha olo on palannut kerta toisensa jälkeen joka kerta lievempänä ja lievempänä niin, että siitä ei lopulta ole jäljellä kuin rippeet tai ei mitään. Käytännössä koen hoitaneeni mieleni lukkoja, jotka ovat aiheuttaneet noita ikäviä tunteita tai jännitystiloja kehossani.

 

Antaessani hoitoa käteni saattavat pysyä pitkään samassa kohdassa enkä voi niitä liikuttaa ennen kuin tuntuu siltä, että on aika vaihtaa kohtaa. En välttämättä tiedä, mihin energia kohdistuu tai mitä vaivaa tai ongelmaa hoidan riippumatta siitä, mihin parannusta on pyydetty. Todelllinen ongelma voi olla tiedostamaton asia, joka pitää käsitellä, jotta vaiva (henkinen tai fyysinen), johon apua toivotaan, alkaisi helpottua.

 

Energiahoito

Energiahoidolla vaikutetaan hyvinvointiin henkilön energia- ja hermojärjestelmän kautta. Menetelmiä on monia ja olen aikanaan perehtynyt  mm. auraan, chakroihin, kivien, kristallien, värien ja eteeristen öljyjen vaikutuksiin. Tänä päivänä ajattelen, että meidän jokaisen on tärkeintä löytää itsestämme rauhan tyyssija, jossa parantuminen tapahtuu. Joskus siihen tarvitaan apuvälineitä tai toisen ihmisen tukea, mutta meistä jokainen voi itse hoitaa itseään.

 

Yhdessä meditoiminen, energian välittäminen, kevyt kosketus, miellytävät äänet (kuten äänimaljahieronta), tuoksut tai keskustelu voivat vapauttaa kehon tai mielen jännitystiloja. Olen pitäytynyt ennen kaikkea mielen rauhoittamiseen ja kehon rentouttamiseen. Kosketus voi joskus helpottaa kehon jännitystiloja tai vapauttaa siinä ”asuvista” ikävistä ja usein tiedostamattomista muistoista. Meditaatio ja energiahoito voivat toimia välineinä, joilla tulla tietoiseksi ajattelutavoistamme – reaktioistamme ja niiden yhteyksistä kehoomme ja tunteisiimme. Tiedostamalla tällaisia yhteyksiä, voimme lähteä purkamaan niitä.

 

Energiahoidossa asiakkaan oma asennoituminen elämään ja hoitoon vaikuttaa siihen, millaisia vaikutuksia hän kokee saavansa. Asiakkaan tarpeen mukaan voin yhdistellä eri hoitomuotoja. Hoidon aikana asiakas voi istua tai olla muussa miellyttävässä asennossa. Käytännössä hoitomuotoni ja ajattelutapani perustuu tällä hetkellä hyvin pitkälti meditatiivisen tilan hyödyntämiseen muutoksen mahdollistajana.

 

Huomioitavaa hoitomuodoistani

Tarjoamieni hoitomuotojen ajatuksena on, että jokainen on vastuussa omasta ”parantumisprosessistaan”. Nämä ovat itsehoitomenetelmiä. Vaikka työskennellessäni toimin korkeimmalla ja parhaalla mahdollisella tavalla, tarjoan ennen kaikkea välineitä ja mahdollisuuksia, joiden avulla jokaisen on mahdollista lähteä kehittämään itseään tietoisesti.

 

Kyse on elämän- tai ajattelutavan muutoksesta kohti mielekkäämpää ja täysipainoisempaa elämää.

 

Tarjoamani hoitomuodot hyvinvoinnin edistämiseksi luetaan uskomushoitoihin tai täydentäviin hoitoihin eivätkä ne sulje pois perinteisen lääketieteen tarjoamia hoitoja tai sinulle määrättyjä lääkkeitä.

 

 

Kodin tai tilan energiapuhdistus Feng Shui tai ThetaHealing™ -tekniikalla

Usein turhista tavaroista luopuminen ja huolellinen siivoaminen toimivat ensiapuna kodin energian kohentamiseksi. Jos se ei riitä vaan kotona tuntuu edelleen olevan ikävä, kiusallinen tai tunkkainen ilmapiiri, voin auttaa etänä tai paikan päällä.

 

Energiapuhdistus onnistuu parhaiten, mikäli pystyt antamaan tiedoksi puhdistettavan tilan sijainnin ja mielellään jonkinlaisen tiedon pohjapiirroksesta tai ilmansuunnista. Menetelmien taustalla on intuitiivinen Feng Shui –konsultti ja ThetaHealing™ -koulutus.

 

Näkemykseni mukaan asumme ja oleskelemme tiloissa, jotka palvelevat meidän tietoisuutemme kehitystä jollain tavalla juuri tuolla hetkellä. Muutamme asuntoon, jonka Feng Shui on meille tarpeellinen juuri siinä elämänvaiheessa. Sen vuoksi toisinaan energiapuhdistus tai Feng Shui -konsultaatio on riittävä toimenpide jatkaaksemme samassa ympäristössä uudistunein energioin. Tosinaan meidän on käytävä läpi asioita pidempään tai muutos voi tulla jossain muussa mudossa – fyysisenä ympäristön tai elämäntilanteen vaihdoksena.

 

Yhteystiedot ja tilauslomake

Ottaessasi yhteyttä, voimme keskustella siitä, mikä tarjoamistani palveluista sopii Sinulle parhaiten. Hoidoista ja etänä tapahtuvasta tilan energiapuhdistuksesta voit itse määritellä sopivan korvauksen. Tapaamisia tai yhteydenottoja voi olla vain yksi tai useampia. Hoitojen välillä voi myös olla pitkä väli. Asiakkaana saat itse määritellä, mikäli koet tarvitsevasi uutta hoitokertaa. Hoitojen vaikutus riippuu muun muassa siitä, oletko hoidettavana valmis muutokseen. Sinä olet päätösten tekijä omasta elämästäsi. Sen vuoksi toivon, että kuuntelet aina omaa sisintäsi siinä, mikä on Sinulle oikein.

Voimaluennoista ja meditaatio tai mindfulness -tarjonnasta voit lukea toisilta sivuilta.

Tilauslomake

Voit ottaa yhteyttä soittamalla tai tekstiviestillä 040 5148440. Täyttämällä alla olevan tilauslomakkeen, viestisi saapuu sähköpostiimme. Voit myös lähettää viestisi suoraan osoitteeseen pia ( at ) kuuntelensinua.fi Laitathan tekstiviestiin nimesi ja toiveesi niin otan yhteyttä.