Healing

Healingistä puhuessani en tarkoita parantamista vaan pikemminkin parantumista. Parantuminen on sisäinen prosessi, joka mahdollistuu, kun olemme valmiita  uudelle näkemykselle siitä, mitä elämämme tapahtumien on tarkoitus meille opettaa. Alamme nähdä, miltä asiat näyttävät laajemmasta perspektiivistä tarkasteltuna tai mitä niiden on tarkoitus tuoda tietoisuuteemme.

 

Parantuminen on jokaisen yksilöllinen prosessi, josta kukaan muu ei voi ottaa vastuuta puolestamme. Voin olla osana prosessia, tukea kulkua ja helpottaa tietoisuuden muodostamista elämän tapahtumista askel kerralaan, mutta todellinen parantuminen tapahtuu, mikäli olemme syvemmällä tasolla henkilökohtaisesti sitoutuneet siihen ja valmiita muutokseen.

 

Olen perehtynyt ThetaHealing™, henkiparannus, energiahoito ja kodin tai tilan energiapuhdistus -menetelmiin. Lisäksi kirjoitan vahvistavia voimaluenta-kirjoituksia, joista löydät tietoa toiselta sivulta. Yhteystiedot ja tilauslomake löytyvät tämän sivun lopusta.

 

ThetaHealing™

Todellisuutemme muodostuu siitä, mihin keskitämme ajatuksemme ja tunteemme. Emme aina tiedosta, mitä ajattelemme tai mitä jokin lausahduksemme merkitsee meille. Ajatustemme taustalle on voinut piiloutua kokonaisia uskomusjärjestelmiä. Ne ovat voineet syntyä lapsuudessa, ihmissuhteissa, elämän erilaisissa tilanteissa, periytyä geeneissä tai olla osa kollektiivitietoisuuttamme, joka on muotoutunut alueen tai kulttuurin historian myötä. Saatamme elää uskomustemme, kuormittavien tunteidemme ja traumojemme rajoittamina, mikäli emme tiedosta ja käsittele niitä.

 

ThetaHealingin avulla voidaan kehittää tunnepohjaista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Sen avulla voidaan käsitellä alitajuisia, tiedostamattomia, fyysisen ja psyykkisen hyvinvointimme kannalta kielteisiä uskomuksia ja ajatusrakennelmia. ThetaHealingin aikana voidaan kannustaa myönteisiä tunteita ja kehittää sisäistä viisautta. Muutokset tapahtuvat ainoastaan hoidettavan suostumuksella ja hänen omasta halustaan parhaalla mahdollisella tavalla.

 

ThetaHealing nimitys tulee aivoaaltojen theta tasosta, jolla hoito tapahtuu. Se on 3,5 – 8 Hz alue, joka on syvä luonnollisen rentoutumisen tila, kuten hypnoosissa, syvässä meditaatiossa tai vaivuttaessa kevyeen uneen. Theta-tilassa muodostuu yhteys intuitiiviseen tietoon, mikä edesauttaa muutosten aikaansaamista. Hoito voi tapahtua etähoitona tai kasvotusten asiakkaan kanssa. Hoidon aikana asiakas voi istua tai olla muussa miellyttävässä asennossa.

 

ThetaHealing-tekniikan on kehittänyt yhdysvaltalainen Vianna Stibal. Oma elämäni alkoi muuttua heti tutustuttuani ThetaHealingiin. Kaikki ei muutu kerralla ja olennaista muutoksessa on oma asenne ja sen käsitteleminen korkeimmalla ja parhaalla mahdollisella tavalla. Omaan elämääni tuli lisää energisyyttä, nuorekkuutta ja avaruutta. Ajatukseni tulevaisuutta kohtaan ovat  luottavaisia.

 

Mikään ei tapahdu sattumalta vaan käymme elämämme aikana läpi vaiheita, luemme kirjoja tai osallistumme kursseille, kun olemme valmiita vastaanottamaan tiettyjä asioita. Näkemykseni mukaan ThetaHealing ei varsinaisesti muuttanut elämäni kulkua vaan tarvitsin sykäyksen, jolla lähdin syvemmällä tasolla muuttamaan ajatteluani, toimintaani, uskomuksiani ja sitä kautta maailmani alkoi muuttua. Menetelmä toimi kuin placebolääke tilanteessa, jossa itse sallin syvemmän muutoksen alkavan.

 

Henkiparannus

Henkiparannuksessa hoitajan sanotaan kanavoivan parannettavalle energiaa korkeammilta tietoisuuden tasoilta. Parantaja ei paranna vaan toimii energian välittäjänä. Tämänhetkisen näkemykseni mukaan toimin mahdollistajana. Voin toimia osana prosessia, jossa henkilö alkaa työstää itseään.

 

Hoidon aikana asiakas voi istua tai olla muussa miellyttävässä asennossa. Kyseeseen voi tulla rukousparannus, kaukohoito tai ns. kontaktihoito, jolloin asiakas on  samassa tilassa kuin parantaja. Hoito on hyvin lempeä ja rentouttava tapahtuma. Ennen kaikkea  kyse on siitä, miten hoidon saaja haluaa auttaa itse itseään. Syvä rentoutuminen hoidon aikana auttaa käsittelemään asioita, joita stressaantunut mieli ei välttämättä pysty käsittelemään.

 

Henkilökohtaisesti olen kokenut energioiden helpottavan ikävää oloa. Vaikutus on ilmennyt mielen tasolla. Mieli, tunteet ja keho ovat kuitenkin vahvasti yhteydessä toisiinsa, joten mielen lukkoja käsittelemällä olen pystynyt vaikuttamaan ikäviin tunteisiini ja jännitystiloihin kehossani.

 

Antaessani hoitoa käteni saattavat pysyä pitkään samassa kohdassa enkä voi niitä liikuttaa ennen kuin on aika vaihtaa kohtaa. En välttämättä tiedä, mihin energia kohdistuu tai mitä vaivaa tai ongelmaa hoidan riippumatta siitä, mihin parannusta on pyydetty. Todelllinen ongelma voi olla tiedostamaton asia, joka pitää käsitellä, jotta vaiva (henkinen tai fyysinen), johon apua toivotaan, alkaisi helpottua.

 

Energiahoito

Energiahoidolla vaikutetaan hyvinvointiin henkilön energia- ja hermojärjestelmän kautta. Menetelmiä on monia ja olen aikanaan perehtynyt  mm. auraan, chakroihin, kivien, kristallien, värien ja eteeristen öljyjen vaikutuksiin. Tänä päivänä ajattelen, että meidän jokaisen on tärkeintä löytää itsestämme rauhan tyyssija, jossa parantuminen tapahtuu. Joskus siihen tarvitaan apuvälineitä tai toisen ihmisen tukea.

 

Yhdessä meditoiminen, energian välittäminen, kevyt kosketus, miellytävät äänet (kuten äänimaljahieronta), tuoksut tai keskustelu hoidon aikana voi vapauttaa meitä mieltä askarruttavista asioista. Olen pitäytynyt ennen kaikkea mielen rauhoittamiseen ja kehon rentouttamiseen. Kosketus voi joskus helpottaa vapautumista kehon jännitystiloista tai siinä ”asuvista” ikävistä usein tiedostamattomista muistoista. Meditaatio ja energiahoito voivat toimia välineinä, joilla tulla tietoiseksi ajattelutavoistamme – reaktioistamme ja niiden yhteyksistä kehoomme ja tunteisiimme. Tiedostamalla tällaisia yhteyksiä, voimme lähteä purkamaan niitä.

 

Energiahoidossa asiakkaan oma asennoituminen elämään ja hoitoon vaikuttaa siihen, millaisia vaikutuksia hän kokee saavansa. Asiakkaan tarpeen mukaan voin yhdistellä eri hoitomuotoja. Hoidon aikana asiakas voi istua tai olla muussa miellyttävässä asennossa.

 

Huomioitavaa hoitomuodoistani

Tarjoamieni hoitomuotojen ajatuksena on, että jokainen on vastuussa omasta ”parantumisprosessistaan”. Nämä ovat itsehoitomenetelmiä. Vaikka työskennellessäni toimin korkeimmalla ja parhaalla mahdollisella tavalla, tarjoan ennen kaikkea välineitä ja mahdollisuuksia, joiden avulla jokaisen on mahdollista lähteä kehittämään itseään tietoisesti.

 

Monet ihmiset kertovat hyvinvointinsa kohentuneen ja huomanneen saaneensa helpotusta erilaisiin vaivoihin, stressinhallintaan tai mielialaansa vaihtoehtoisten hoitojen avulla. Kyse on elämän- tai ajattelutavan muutoksesta kohti mielekkäämpää ja täysipainoisempaa elämää.

 

Tarjoamani hoitomuodot hyvinvoinnin edistämiseksi luetaan uskomushoitoihin tai täydentäviin hoitoihin eivätkä ne sulje pois perinteisen lääketieteen tarjoamia hoitoja tai sinulle määrättyjä lääkkeitä.

 

 

Kodin tai tilan energiapuhdistus Feng Shui tai ThetaHealing™ -tekniikalla

Usein turhista tavaroista luopuminen ja huolellinen siivoaminen toimivat ensiapuna kodin energian kohentamiseksi. Jos se ei riitä vaan kotona tuntuu edelleen olevan ikävä, kiusallinen tai tunkkainen ilmapiiri, voin auttaa etänä tai paikan päällä.

 

Energiapuhdistus onnistuu parhaiten, mikäli pystyt antamaan tiedoksi puhdistettavan tilan sijainnin ja mielellään jonkinlaisen tiedon pohjapiirroksesta tai ilmansuunnista. Menetelmien taustalla on intuitiivinen Feng Shui –konsultti ja ThetaHealing™ -koulutus.

 

Näkemykseni mukaan asumme ja oleskelemme tiloissa, jotka palvelevat meidän tietoisuutemme kehitystä jollain tavalla juuri tuolla hetkellä. Muutamme asuntoon, jonka Feng Shui on meille tarpeellinen juuri siinä elämänvaiheessa. Sen vuoksi toisinaan energiapuhdistus tai Feng Shui -konsultaatio on riittävä toimenpide jatkaaksemme samassa ympäristössä uudistunein energioin. Tosisinaan meidän on käytävä läpi asioita pidempään tai muutos voi tulla jossain muussa mudoossa – jopa fyysisenä ympäristön tai elämäntilanteen vaihdoksena.

 

Yhteystiedot ja tilauslomake

Ottaessasi yhteyttä, voimme keskustella siitä, mikä tarjoamistani palveluista sopii Sinulle parhaiten. Tapaamisia tai yhteydenottoja voi olla vain yksi tai useampia. Hoitojen välillä voi myös olla pitkä väli. Asiakkaana saat itse määritellä, mikäli koet tarvitsevasi uutta hoitokertaa. Hoitojen vaikutus riippuu muun muassa siitä, oletko hoidettavana valmis muutokseen. Sinä olet päätösten tekijä omasta elämästäsi. Sen vuoksi toivon, että kuuntelet aina omaa sisintäsi siinä, mikä on Sinulle oikein.

Tilauslomake

Voit ottaa yhteyttä soittamalla tai tekstiviestillä 040 5148440. Täyttämällä alla olevan tilauslomakkeen, viestisi saapuu sähköpostiimme. Voit myös lähettää viestisi suoraan osoitteeseen pia ( at ) kuuntelensinua.fi Laitathan tekstiviestiin nimesi ja toiveesi niin otan yhteyttä.