Healing

Hoitomuotoihini kuuluvat ThetaHealing™, henkiparannus, energiahoito ja kodin tai tilan energiapuhdistus. Lisäksi kirjoitan vahvistavia voimaluenta-kirjoituksia, joista löydät tietoa toiselta sivulta. Yhteystiedot ja tilauslomake löytyvät sivun lopusta.

 

ThetaHealing™

ThetaHealingin avulla voidaan kehittää tunnepohjaista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Sen avulla voidaan tunnistaa ja purkaa alitajuisia, tiedostamattomia, fyysisen ja psyykkisen hyvinvointimme kannalta kielteisiä uskomuksia ja ajatusrakennelmia.

 

Se, mihin keskitämme ajatuksemme ja tunteemme luo todellisuuttamme. Emme aina tiedosta, mitä ajattelemme tai mitä jokin lausahduksemme merkitsee meille. Ajatustemme taustalle on voinut piiloutua kokonaisia uskomusjärjestelmiä. Ne ovat voineet syntyä lapsuudessa, ihmissuhteissa, elämän erilaisissa tilanteissa, periytyä geeneissä tai olla osa kollektiivitietoisuuttamme, joka on muotoutunut alueen tai kulttuurin historian myötä. Saatamme elää uskomustemme, kuormittavien tunteidemme ja traumojemme rajoittamina, mikäli emme tiedosta ja käsittele niitä.

 

ThetaHealing-hoidon aikana uskomukset voidaan korvata myönteisemmillä terveyttä ja hyvinvointia lisäävillä uskomuksilla. ThetaHealingin aikana voidaan vapauttaa elämää rajoittaneita tunteita ja tuoda esiin myönteisiä tunteita sekä kehittää sisäistä viisautta. Muutokset tapahtuvat ainoastaan hoidettavan suostumuksella sekä korkeimmalla ja parhaalla mahdollisella tavalla.

 

ThetaHealing nimitys tulee aivoaaltojen theta tasosta, jolla hoito tapahtuu. Se on 3,5 – 8 Hz alue, joka on syvä luonnollisen rentoutumisen tila, kuten hypnoosissa tai vaivuttaessa kevyeen uneen. Theta-tilassa muodostuu yhteys intuitiiviseen tietoon, mikä edesauttaa muutosten aikaansaamista. Hoito voi tapahtua etähoitona tai kasvotusten asiakkaan kanssa. Hoidon aikana asiakas voi istua tai olla muussa miellyttävässä asennossa.

 

ThetaHealing-tekniikan on kehittänyt yhdysvaltalainen Vianna Stibal. Minulla on ThetaHealing Basic DNA –pätevyys, jonka hankittuani oma elämäni alkoi muuttua heti. Kaikki ei muuttunut kerralla, mutta aiemmin kokemani väsymyksen ja raatamisen sijasta koin elämääni tulleen lisää energisyyttä, nuorekkuutta ja avaruutta. Ajatukseni tulevaisuutta kohtaan ovat positiiviset ja luottavaiset. Aikomukseni on jatkaa kouluttautumista.

 

Mikäli olet kiinnostunut, voit soittaa, lähettää tekstiviestin tai sähköpostia. Vaihtoehtoisesti voit täyttää alla olevan tilauslomakkeen niin olen yhteydessä.

 

 

Henkiparannus

Henkiparannuksessa hoitaja kanavoi valon ja rakkauden energiaa parannettavalle. Parantaja on aina puhdas kanava. Hän ei itse paranna vaan toimii energian välittäjänä. Henkiparantaja suuntaa tietoisuutensa korkeammille henkisille tasoille ja sallii energian virrata kauttaan hoidettavan henkilön energiakehoon. Hoidon aikana asiakas voi istua tai olla muussa miellyttävässä asennossa.

 

Hoito voi tapahtua etänä rukousparannuksena, kaukohoitona tai samassa tilassa ns. kontaktihoitona. Rukous- ja kaukoparannuksessa energia siirtyy rukouksen kautta parannettavalle. Kontaktiparannuksessa henkiparantaja voi ottaa alussa ja lopussa kevyen fyysisen kontaktin parannettavaan käsillään. Muutoin parantajan kädet saattavat liikkua parannettavan kehon alueella koskettamatta henkilöä tai parantaja voi olla täysin paikallaan. Hoito on hyvin yksinkertainen ja eleetön, mutta sen aikana hoidettava voi saada energiakehon, chakrojen tai muiden alueiden puhdistusta.

 

Parannettava on vastuussa siitä, miten hän ottaa tarjotun energian käyttöönsä. Myös hänen oma asenteensa parantamista ja parantumista kohtaan vaikuttaa siihen, millaisia vaikutuksia hän kokee henkiparannuksen jälkeen.

 

Henkiparannusta opettavat spiritualistisen elämänkatsomuksen omaksuneet yhdistykset, joiden kautta olen omaksunut omat oppini. Henkilökohtaisesti olen kokenut henkiparannuksessa energiat hyvin voimakkaasti ja positiivisesti. Parantaessa käteni saattavat pysyä pitkään samassa kohdassa enkä voi niitä liikuttaa ennen kuin parannushetki on valmis tai on aika vaihtaa kohtaa. En voi aina olla varma siitä, mihin energia kohdistuu, koska se vaiva tai ongelma, jolle parannusta on pyydetty, ei aina olekaan todellinen alkuperäinen vaivan syy. Tuota ”tuntematonta tekijää” hoidettaessa, alkavat siihen liittyvät vaivamme ratketa vähitellen.

 

 

Energiahoito

Energiahoidolla vaikutetaan hyvinvointiin henkilön energia- ja hermojärjestelmän kautta. Menetelmiä on monia. Valmistuin aikanaan ns. bioenergiahoitajaksi. Kursseilla opimme asioita mm. aurasta, chakroista, kivien, värien ja eteeristen öljyjen vaikutuksista. Olen sittemmin pitäytynyt ennen kaikkea energian välittämiseen, mikä vaikuttaa rauhoittamalla ja rentouttamalla kehoa ja mieltä.

 

Hoidossani pyydän yhteyden korkeimpaan valon ja rakkauden lähteeseen ja sallin energian virrata asiakkaalle korkeimmalla ja parhaalla mahdollisella tavalla puuttumatta sen virtaan. Toiminta on hyvin samantapaista kuin henkiparannuksessa tai ThetaHealing™-hoidossa, mutta energiahoitajana saatan lähihoidon aikana myös koskettaa hoidettavaa, mikäli se tuntuu tarpeelliselta ja sopii hoidettavalle. Kosketus voi helpottaa vapautumista kehon jännitystiloista tai siinä ”asuvista” ikävistä muistoista. Etähoitona sallin energian virrata vapaasti.

 

Energiahoidossa asiakkaan oma asennoituminen elämään ja hoitoon vaikuttaa siihen, millaisia vaikutuksia hän kokee saavansa. Asiakkaan tarpeen mukaan voin yhdistellä eri hoitomuotoja. Hoidon aikana asiakas voi istua tai olla muussa miellyttävässä asennossa.

 

 

Kodin tai tilan energiapuhdistus Feng Shui tai ThetaHealing™ -tekniikalla

Usein turhista tavaroista luopuminen ja huolellinen siivoaminen toimivat ensiapuna kodin energian kohentamiseksi. Jos se ei riitä vaan kotona tuntuu edelleen olevan ikävä, kiusallinen tai tunkkainen ilmapiiri, voin auttaa etänä tai paikan päällä.

 

Energiapuhdistus onnistuu parhaiten, mikäli pystyt antamaan tiedoksi puhdistettavan tilan sijainnin ja mielellään jonkinlaisen tiedon pohjapiirroksesta tai ilmansuunnista. Menetelmien taustalla on intuitiivinen Feng Shui –konsultti ja ThetaHealing™ -koulutus.

 

 

Huomautus

Monet ihmiset kertovat hyvinvointinsa kohentuneen ja huomanneen saaneensa helpotusta erilaisiin vaivoihin, stressinhallintaan tai mielialaansa vaihtoehtoisten hoitojen avulla. Kyse on monesti elämän- tai ajattelutavan muutoksesta kohti mielekkäämpää ja täysipainoisempaa elämää.

 

Ottaessasi yhteyttä, voimme keskustella siitä, mikä tarjoamistani hoitomuodoista sopii Sinulle parhaiten. Hoitokertoja voi olla vain yksi tai useampia riippuen siitä, mitä hoidetaan ja mitä menetelmää käytetään. Hoitojen välillä voi myös olla pitkä väli. Asiakkaana saat itse määritellä, mikäli koet tarvitsevasi uutta hoitokertaa. Hoitojen vaikutus riippuu muun muassa siitä, oletko hoidettavana valmis muutokseen, onko toivomasi muutos korkeimmaksi parhaaksesi ja oletko pystynyt antamaan riittävästi tietoa hoidon taustalle.

 

Tarjoamani vaihtoehtoiset hoitomuodot hyvinvoinnin edistämiseksi ja tilan energioiden puhdistamiseksi luetaan uskomushoitoihin eivätkä ne sulje pois perinteisen lääketieteen tarjoamia hoitoja tai sinulle määrättyjä lääkkeitä.

 

 

Yhteystiedot ja tilauslomake

Voit ottaa yhteyttä soittamalla tai tekstiviestillä 040 5148440.

Täyttämällä alla olevan tilauslomakkeen, viestisi saapuu sähköpostiimme. Voit myös lähettää viestisi suoraan osoitteeseen pia ( at ) kuuntelensinua.fi

Laitathan tekstiviestiin nimesi ja toiveesi niin otan yhteyttä.

Kiitos

Tilauslomake

Voit ottaa yhteyttä soittamalla tai tekstiviestillä 040 5148440. Täyttämällä alla olevan tilauslomakkeen, viestisi saapuu sähköpostiimme. Voit myös lähettää viestisi suoraan osoitteeseen pia ( at ) kuuntelensinua.fi Laitathan tekstiviestiin nimesi ja toiveesi niin otan yhteyttä.