Palvelut

Pia Pulkkinen

VTM, Bsc Psychology (single honours)

Taustani on psykologian alempi korkeakoulututkinto (BSc psychology) ja valtiotieteiden maisterin tutkinto (VTM). Olen mindfulness CFM®–ohjaajakoulutuksessa ja suorittanut liikunnanohjauksen kursseja (SVUL:n C-perus- ja lajiosat), pienryhmäohjaajakursseja, kursseja vaihtoehtohoidoista, kuten energiahoidoista ja henkiparannuksesta, olen Feng Shui -konsultti sekä osallistunut henkilökohtaiseen terapiaan, meditaatio- ja mentaalivalmennukseen.

 

Työkokemusta on harrasteurheilijoiden, lasten, nuorten, liikunta tai muita vastaavia rajoitteita omaavien, muistisairaiden, mielenterveysasiakkaiden ja ikääntyvien parista. Tutkimusta olen tehnyt (työ)hyvinvoinnista ja työhönpaluuseen liittyvistä aiheista. Olen fasilitoinut ratkaisukeskeisiä pienryhmiä, muisteluryhmiä ja käyttänyt mindfulnessin, meditaation, positiivisen, ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen psykologian menetelmiä. Kokemusta on myös vapaaehtoisena puhelinauttajana toimimisesta.

 

Katsantokantani on laaja. Elämän- ja työkokemukseni on antanut mahdollisuuden perehtyä tieteeseen ja asioihin, joita tiede ei selitä. Kokemusta on erosta, surusta, elämän suunnan muutoksista, onnistumisista, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta, kulttuureista, uskonnoista, joogan eri muodoista, meditaatiosta, sisäisen intuition ja itsensä hyväksymisen löytämisestä, erilaisista elämänkatsomuksista, luovuudesta ja vaihtoehtoisista hoitomuodoista.

 

Käytän toiminnassani meditaatiota, mindfulnessia, läsnäolevaa kuuntelua, helppoja fyysisiä harjoitteita, tarvittaessa psykologisia menetelmiä, mielikuvitusta sekä erilaisia asiakkaalle sopivia ilmaisumuotoja kuten äänen tuotantoa, musiikkia (mm. äänimaljat, rummut, muu musiikki), värien tai kuvien käyttöä tai tuottamista ja kirjoittamista.

 

Palveluni soveltuvat yksilöille, pareille ja ryhmille sekä lähes kaiken ikäisille aina eskarista eläkkeellä oleviin. Poikkeuksena kuitenkin 0700-puhelinpalvelu, joka on tarkoitettu vain täysi-ikäisille ja siinä toimin läsnäolevana kuuntelijana ja keskustelijana.

 

Kuuntelen Sinua -palvelut

 

Kuunteleva puhelin 0700 84 600

Puhelun hinta on 1,73 uer / min + perusmaksut.
Numerossa vastaa tukea antava läsnäoleva puhelinkuuntelija. Voit soittaa asiassa kuin asiassa myös nimettömänä. Voit kertoa näkemyksistäsi, peloistasi, iloistasi, suruistasi, ongelmistasi, haasteistasi, edistymisestäsi jne. Kuuntelija toimii tukena elämän erilaisissa tilanteissa. Palvelu ei tarjoa terapiaa tai valmiita ratkaisuja vaan läsnäolevan kuuntelijan, jonka kanssa voit selkiyttää ajatuksia, saada uusia näkökulmia, etsiä ratkaisuja tai hakea kannustusta. Puhelinkuuntelija ei saa tietoonsa puhelinnumeroasi eikä mitään muutakaan tietoa, mitä et itse anna puhelun aikana. Tietoja ei kirjata muistiin. Lue tietosuojasivuilta lisää. Maksimissaan puhelun hinta on 50 euroa per kerta (noin 30 min). Kuukauden aikana maksullisiin puhelimiin voi soittaa maksimissaan 300 euron edestä ja puhelu katkeaa automaattisesti, kun nuo rajat ylittyvät. Palvelu on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille aikuisille.

 

Ohjauspalvelut yksilöille, pareille tai ryhmille  

 

Ohjauspalvelut voidaan muokata tarpeiden mukaan yksilöille, pareille tai ryhmille ja ne soveltuvat eri ikäryhmille. Näitä ovat mindfulness- ja meditaatioharjoitukset, kevyet liikeharjoitukset, luovat harjoitteet, keskustelevat tapaamiset, energiahoito ja feng shui -konsultointi.

 

Mindfulness- ja meditaatioharjoitusten avulla yksilö voi löytää keinoja vaikuttaa esimerkiksi kykyynsä

  • hallita stressiä tai hermostuneisuutta
  • rauhoittua
  • keskittyä
  • tiedostaa kehonsa, mielensä ja elämänhallinnan taitonsa
  • hyväksyä itsensä tai minä-kuvansa
  • toimia erilaisissa ihmissuhteissa

 

Mindfulness- ja mediaatioharjoitusten yhteyteen voidaan liittää rauhallisia liikesarjoja, joiden kautta pystymme tunnistamaan kehon ja mielen välisiä yhteyksiä.

 

Harjoitusten lisäksi voidaan käydä keskusteluja elämäntilanteeseen liittyen, selkiyttää ajatuksia ja etsiä selviytymiskeinoja. Voimme käyttää luovia menetelmiä monipuolisesti. Lisäksi voin opastaa pitämään päiväkirjaa, jonka avulla pystymme tunnistamaan oman tapamme suhtautua maailmaan, elämään ja itseemme.

 

Ohjauspalvelut voivat jakautua useille viikoille tai toimia kertaluonteisena harjoituksena, jonka pohjalta voit jatkaa itsenäisesti eteenpäin yksin tai ryhmässä. Usein muutaman yhteisen harjoituskerran jälkeen voi  jatkaa itsenäisesti eteenpäin säilyttäen mahdollisuuden palata yhteiseen harjoittamiseen ajoittain.

 

Ohjauspalvelut voidaan sopia tapahtuvaksi tiettynä ajankohtana sovituissa tiloissa (asiakkaan tai palvelun tarjoajan tiloissa) tai Skypen/Whatsappin kautta. Ota yhteyttä.

 

 

Energiahoito voi sopia Sinulle, jos kaipaat rauhoittumista ja henkistä tukea johonkin fyysiseen tai henkiseen vaivaasi. Energiahoidot luetaan uskomushoitoihin eikä se sulje pois perinteisen lääketieteen tarjoamia hoitokeinoja. Energiahoitajana toimin kanavana valon ja rakkauden energialle, joka virtaa käsieni kautta juuri siihen paikkaan, johon hoidettavana sitä tarvitset. Se voi tarjota meditatiivisia ja rauhoittavia kokemuksia ja se vaikuttaakin usein mielen kautta. Energiahoito voi tapahtua lähihoitona sovituissa tiloissa tai kaukohoitona esimerkiksi Whatsapp-yhteydenottona. Energiaa voidaan ottaa vastaan makuu- tai istuma-asennossa. Kesto keskusteluineen voidaan sopia 20 – 50 minuutin pituiseksi.

 

 

Feng Shui –konsultaation kesto ja hinta vaihtelevat huoneiston/tilan koon mukaan. Feng Shui on vanha kiinalainen taito, jossa esimerkiksi huoneessa olevien esineiden sijainti, muoto, materiaali ja väri vaikuttavat siihen, miten elämän energia virtaa. Konsultaatioon sisältyy tilan energiapuhdistus. Usein turhista tavaroista luopuminen ja huolellinen siivoaminen toimivat ensiapuna kodin energian kohentamiseksi. Jos se ei riitä, voin auttaa kodin energiapuhdistuksessa joko etänä tai paikan päällä. Energiapuhdistuksen voi tehdä myös ilman huoneistoon liittyvää muuta konsultaatiota. Palvelua varten tarvitaan huoneiston pohjapiirros ja ilmansuunnat.  Ota yhteyttä.

 

 

Voimaluenta

Voimaluenta on henkilökohtaiseksi kannustukseksi ja vahvistukseksi tarkoitettu kirjoitus. Viestin saat joko inspiraatiokirjoituksena tai kanavoituna riippuen tarpeestasi ja näkemyksestäsi henkisiä asioita kohtaan. Voit halutessasi kertoa, haluatko kirjoituksen johonkin tarkoitukseen, mutta se ei ole välttämätöntä. Luenta ei ole ennustus vaan sen on tarkoitus antaa voimia ja luottamusta elämään.

 

 

Muuta

Kaikki keskustelut ja antamasi tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia (lue tietosuojalauseke). Asiakas voi tarkistaa ja päivittää itseään koskevat tiedot sekä halutessaan poistua palvelun tarjoajan asiakaslistalta. Mikäli palvelu on pitempikestoinen (esim. Skype-palvelu), palveluntarjoaja saattaa pitää muistiinpanoja omiin tarkoituksiinsa. Tietoja ei anneta muiden tietoon ja muistiinpanot tuhotaan asiakassuhteen päättyessä.

 

Sivuilla julkaistaan blogeja, joista voi löytyä useita ajatussuuntia yhdistäviä näkemyksiä. Aiheita ammennetaan omista ja tuttavien kokemuksista, tieteestä sekä ns. henkistä kehitystä koskevasta kirjallisuudesta. Blogit julkaistaan myös Facebookissa ja Twitterissä.

 

Mietelauseita/kuvia mielen piristykseksi löydät etusivultammeInstagramistaFacebookista ja Twitteristä.

 

 

Voit aina suhtautua oman harkintasi mukaan kaikkeen mitä sanon, ehdotan ja teen sekä ottaa siitä mukaasi sen, mikä sopii Sinun elämänkatsomukseesi ja tilanteeseesi. Meillä jokaisella on oma polkumme kuljettavana ja vastuu omista valinnoistamme. Olemme eri kohdissa poluillamme ja siksi on tärkeää, että löydät juuri Sinulle sopivan palvelun ja palveluntarjoajan.

 

 

Ota yhteyttä – Kuuntelen Sinua